Kết quả công bố PCI Đắk Nông năm 2020 đã có cải thiện đáng kể về tổng điểm cũng như vị trí xếp hạng so với năm 2019. Cụ thể, tổng điểm của 10 chỉ số thành phần của Đắk Nông năm 2020 đạt 61,96 điểm, tăng 1,46 điểm so với năm 2019, đứng vị trí 60/63 tỉnh, thành, tăng 2 bậc so với năm 2019.

Năm 2020, Đắk Nông có 8/10 chỉ số thành phần PCI đều có mức điểm tăng, một số chỉ số tăng cao so với năm 2019. Chỉ số ghi nhận tăng điểm cao nhất là Gia nhập thị trường đạt 8,03 điểm, tăng 1,27 điểm. Tiếp đến là các chỉ số: Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Thiết chế pháp lý; Đào tạo lao động và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đều có mức tăng điểm so với năm 2019.

Có 2 chỉ số gồm: Tiếp cận đất đai giảm 0,8 điểm và Tính minh bạch giảm 0,6 điểm so với năm 2019.

Như vậy, mặc dù chưa đạt mục tiêu đề ra là tăng từ 3 đến 4 bậc song kết quả này cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt trong điều hành, thực thi chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của chính quyền địa phương đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

PTD NEWS