Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử

 

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND được tổ chức nơi người ứng cử cư trú thường xuyên (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn), do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi, thống nhất với cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ÐBQH, đại biểu HÐND về thời gian, địa điểm để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú.

Theo hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với từng người ứng cử. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín nhưng bắt buộc phải có tổ kiểm phiếu. Biên bản hội nghị phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử. Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử và Nghị quyết liên tịch hướng dẫn về công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đảm bảo dân chủ, khách quan.

 
Các đại biểu đã đặt ra các tình huống có thể xảy ra khi tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để MTTQ Việt Nam tỉnh giải đáp 
 

Đối với việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì, được thực hiện trong thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. Về thành phần dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến nhận xét về người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự  hội nghị đạt ít nhất 50% số cử tri được triệu tập. Nơi có từ 100 cử tri trở lên có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo có ít nhất từ 55 cử tri trở lên tham dự.

Việc tổ chức lấy kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú có ý nghĩa quan trọng để cử tri đối chiếu, xem xét lựa chọn được những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp. Đây là cơ sở cho việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba trước khi công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh