Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông 
 

Báo cáo với đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, tỉnh Đắk Nông đã thành lập 5 Tiểu ban và 01 tổ giúp việc phụ trách công tác bầu cử ở các địa phương. Lập 2 Ban bầu cử ĐBQH tại 02 đơn vị bầu cử, 8 ban bầu cử HĐND cấp huyện, 71 ban bầu cử cấp xã, 14 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh, 78 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện, 569 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

UBMTTQ các cấp cũng đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, tỉnh Đắk Nông giới thiệu 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 493 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.779 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh Đắk Nông không có trường hợp người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Đắk Nông
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác thông tin truyền truyền về bầu cử của tỉnh Đắk Nông bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh chủ động triển khai các bước tiếp theo đúng lộ trình đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.  

T/h: Lê Đại – Văn Hiệp