Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Trung - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải trình bày dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý I

 

Trong quý I, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ nhằm tháo gõ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bình ổn giá cả, kích cầu tiêu dùng; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bào an sinh xã hội. Sản xuất nông nghiệp hoàn thành theo kế hoạch. Ngành công nghiệp tăng trưởng khá 5,27%; sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định hơn so với cùng kỳ; Thu ngân sách tăng 11% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt. Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ. Cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại tố cáo… được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, trong quý I, giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp còn thấp. Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giải ngân còn chậm. Các hành vi phạm trong quản lý và bảo vệ rừng diễn biến phức tạp. Công tác phát triển đảng viên đạt thấp. 

 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã tập trung phân tích những vấn đề nóng liên quan công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, hạ tầng giao thông, công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, các hình thức phá rừng rất tinh vi, diện tích chỉ dừng ở phạm vi xử lý hành chính. 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong nêu lên thực trạng của địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng
 
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải triển khai các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết ĐH XII Đảng bộ tỉnh. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, cơ bản các chỉ tiêu đề ra đạt kết quả tốt. Đối với những chỉ tiêu đạt thấp, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả. Tỉnh đang chủ động triển khai việc tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, hiện nay Trung ương đang phối hợp với các địa phương để tìm giải pháp căn cơ, hiệu quả, UBND tỉnh giao cho các sở, ngành chức năng tìm giải pháp, cơ chế quản lý hiệu quả. Về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ để phối hợp với các địa phương rà soát lại các dự án đã cho chủ trương đầu tư từ trước đến nay. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ phân loại những dự án nào do lỗi chủ quan từ các cấp chính quyền thì sẽ tháo gỡ để nhà đầu tư tiến hành thực hiện. Dự án nào do phía nhà đầu tư đã có gia hạn, nhắc nhở nhiều lần mà không thực hiện thì cương quyết thu hồi. Tỉnh đang xây dựng cơ chế phù hợp, hiệu quả để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Việc kiện toàn, củng cố sắp xếp cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính thu hút đầu tư sẽ được tập trung thực hiện. Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số PCI, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…Các kiến nghị của các địa phương về xây dựng nông thôn mới, về phát triển du lịch, về xây dựng hạ tầng cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ.

Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Đắk Nông tiếp tục thực hiện các giải pháp trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai và CCHC
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh yêu cầu trong quý II năm 2021, toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả.

Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, đây nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chứ không riêng ngành nông nghiệp và lực lượng kiểm lâm. Cùng với tiếp tục tìm rõ nguyên nhân, chỉ ra các giải pháp chấn chỉnh kịp thời, tỉnh cần tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, Trung ương có những giải pháp căn cơ, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ rừng. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các dự án nếu có vi phạm, kiên quyết không bao che, không có vùng cấm. Tập trung cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh khẳng định, Đắk Nông kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không bao che, không có vùng cấm

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ quý II năm 2021 rất quan trọng. Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đề cao hơn nữa trách nhiệm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạng tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra./.

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh