Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện các quy trình cấp CCCD
 

Tỉnh Đắk Nông có khoảng 524.571 người đủ tuổi cấp căn cước công dân gắn chíp. Theo đó, Bộ công an giao chỉ tiêu cho công an tỉnh Đắk Nông đến hết ngày 31/6 phải tiếp nhận 500 nghìn hồ sơ căn cước công. Để hoàn thành kế hoạch giao, Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập 18 tổ cấp căn cước công dân lưu động, chia làm 03 ca làm việc với tinh thần “Làm hết việc, không hết giờ” để đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra tiến độ cấp CCCD
 

Lãnh đạo công an tỉnh cũng đã thường xuyên đến thăm, động viên, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắt để kịp hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ công an giao.

T/h: Lê Đại