Ảnh minh họa 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông đề nghị thí sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định khi đến nơi công cộng; khi có người thân đi về từ vùng dịch thì phải thực hiện cách ly, không được tiếp xúc. Đối với thí sinh tự do, các điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hướng dẫn thí sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Dự kiến trong kỳ thi này, toàn tỉnh sẽ tăng số lượng điểm thi  so với năm trước để đảm bảo phòng, chống dịch, giảm bớt sự di chuyển giữa các vùng. Mỗi điểm thi có 2 phòng thi tách biệt, dự phòng để thi cách ly nếu phát sinh tình huống nghi ngờ. Ngoài ra, tại mỗi huyện, thành phố bố trí một điểm thi dự phòng để phòng trường hợp phải tổ chức thi cách ly với số lượng nhiều.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, toàn tỉnh sẽ có trên 6.700 thí sinh đăng dự thi. Hiện tại, ngành giáo dục đang thống kê, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân, vật lực, xây dựng phương án đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra an toàn.  

Sau khi hoàn thành việc rà soát, dự kiến đến ngày 7/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông sẽ chốt số điểm thi.                     

 

T/h: Lệ Quyên- Thế Anh