Theo đánh giá, công tác bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định.

Cử tri tìm hiểu tiểu sử người ứng cử trước khi bỏ phiếu
 

Ngày bầu cử, ngày hội lớn của cử tri trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi; cử tri tham gia bầu cử tin tưởng vào cuộc bầu cử và những ứng cử viên mà mình lựa chọn sẽ có đủ đức, đủ tài để đại diện cho cử tri tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri nhận phiếu bầu cử
 

Theo quy định, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, huyện, xã căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử). Đối với đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 12 tháng 6 năm 2021 (hoặc 20 ngày sau ngày bầu cử)./.

Cử tri bỏ phiếu

T/h: Bảo Ngọc