Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, trên toàn tỉnh, các tầng lớp nhân dân, cử tri hân hoan, phấn khởi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tạo nên khí thế thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc.

T/h: Bảo Ngọc