Mục tiêu của hội thảo nhằm phân tích, đánh giá về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua; phân tích các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh liên quan đến các lĩnh vực như: Thủ tục đầu tư, đấu giá, đấu thầu, đất đai, xây dựng, quy hoạch...

Thông qua hội thảo nhằm xác định nguyên nhân cốt lõi, trong đó, tập trung vào các nguyên nhân mang tính chủ quan, trong phạm vi quản lý của các ngành. Từ đó, tìm giải pháp tháo gỡ cụ thể đối với từng khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh Đắk Nông.

 

T/h: Vân Ánh