Nhà máy Alumin tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (Ảnh minh họa)
 

Dự án KCN Nhân Cơ 2 có quy mô khoảng 400 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp).

Dự án KCN Nhân Cơ 2 có mục tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án phụ trợ cho công nghiệp khai thác, chế biến bô xít, điện phân nhôm và sản xuất các sản phẩm sau nhôm; các dự án có nguồn nguyên liệu đầu vào là nhôm; các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Đất xây dựng Dự án KCN Nhân Cơ 2 hiện chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án được quy hoạch nằm cách cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1,5km; cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 10km; cách thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) khoảng 10,7 km; cách TP.HCM khoảng 240km.

 Đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua TP. Gia Nghĩa 

 
 
Tháng 9/2020, Dự án KCN Nhân Cơ 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Việt Nam.

Tháng 4/2021, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Dự án KCN Nhân Cơ 2.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư gồm: năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án, cam kết tiến độ thực hiện dự án; tiêu chí khuyến khích ...

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hoặc từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án là 05 năm, kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hoặc từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2
 

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư gồm: Ưu đãi về đất đai theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ –CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ – CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ – CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Các hỗ trợ, ưu đãi đầu tư khác theo quy định hiện hành.

Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Nông giao các sở, ngành và UBND huyện Đắk R’Lấp cùng các đơn vị liên quan công bố thông tin về Dự án KCN Nhân Cơ 2 để các nhà đầu tư tìm hiểu, đăng ký tham gia dự án (thời gian đăng ký đến hết ngày 15/6/2021).

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ tham gia dự án theo quy định.

 PTD NEWS