Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông sẽ được đầu tư hoàn thiện đường giao thông nội bộ và trạm cấp nước 150m3/ngày đêm
 

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Quy mô đầu tư dự kiến khoảng 4km đường giao thông nội bộ; trạm cấp nước 150m3/ngày đêm. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2022-2025.

HĐND tỉnh giao cho chủ đầu tư là Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành hồ sơ dự án, trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; bảo đảm tính chính xác về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư của dự án phù hợp thực tế và quy định pháp luật; không vượt quá số vốn dự kiến cân đối cho dự án./.

T/h: Ngô Lan - Văn Chinh