Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Y Quang BKrông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Điểu Xuân Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung đề nghị Đắk Glong chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, quản lý bảo vệ rừng, quản lý dất đai gắn với quản lý dân cư

Theo báo cáo, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm 2020, huyện Đắk Glong có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt, tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Huyện đã tập trung triển khai các chương trình, dự án thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tích cực thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020 đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 40,9% xuống còn 27,6%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, có hai chỉ tiêu huyện Đắk Glong không đạt là chỉ tiêu độ che phủ rừng và công tác phát triển Đảng viên. Các vụ phá rừng mặc dù có giảm nhưng vẫn còn cao với 238 vụ bị phá, diện tích thiệt hại trên 68 ha. Liên quan việc thực hiện Nghị quyết về công tác quản lý và bảo vệ rừng, mặc dù gặp khó khăn do áp lực dân di cư tự do nhiều nhưng huyện ủy Đắk Glong quyết tâm tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý và trồng tái sinh rừng.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Huyện ủy Đắk Glong tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng tiến độ, đúng Luật.

 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Vũ Tá Long làm rõ một số nội dung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 
 

Huyện Đắk Glong kiến nghị 19 vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh quan tâm, giải quyết; trong đó, chủ yếu tập trung thu hồi dự án, thu hồi đất rừng từ các công ty, doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả giao về địa phương quản lý, sử dụng; giải quyết tồn tại Thủy điện Đồng Nai 3 và 4; ổn định dân di cư tự do trên địa bàn; tình trạng thiếu giáo viên…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành cũng đã trả lời những kiến nghị của Huyện ủy Đắk Glong về việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, việc ứng ụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tiến độ giải quyết việc thu hồi đất từ các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho rằng trong thực hiện nhiệm vụ, huyện Đắk Glong đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, địa phương vẫn còn những tồn tại trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý dân cư.  Để giải quyết 19 kiến nghị của địa phương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn dứt điểm, không trả lời chung chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị của địa phương một cách cụ thể
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung cho rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng Đắk Glong còn thiếu đột phá để phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý dân cư và bảo vệ rừng còn hạn chế. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Đắk Glong cần tranh thủ tối đa cơ hội và xác định các giải pháp để khắc phục hạn chế.

Trước mắt, Đắk Glong tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV. Địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tiếp tục khắc phục triệt để các tồn tại theo Kết luận số 840-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời phải xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai gắn với quản lý dân cư, quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản, nhất là đối với cán bộ công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Thực hiện tốt việc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS. Đối với 2 đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV đã đề ra gồm phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và xóa đói giảm nghèo, địa phương phải xác định được điểm nghẽn để tháo gỡ, xây dựng các giải pháp thực hiện thành công các đột phá, phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Đắk Glong thoát khỏi huyện nghèo.

Đối với những kiến nghị của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kết luận thực hiện theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm đối với các sở, ngành liên quan và yêu cầu kiểm tra, đôn đốc giám sát thực hiện, tạo điều kiện để huyện Đắk Glong phát huy những lợi thế, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong đầu nhiệm kỳ.

 

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh