Đắk Nông phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên

 

Kết quả khảo sát cho thấy, người dân Đắk Nông có thu nhập bình quân là 2,808 triệu đồng/người/tháng.

Đứng đầu khu vực Tây Nguyên là Lâm Đồng với  3,741 triệu đồng/người/tháng.

Xếp sau Lâm Đồng, Đắk Nông là các tỉnh: Đắk Lắk: 2,715 triệu đồng/người/tháng; Kon Tum: 2,375 triệu đồng/người/tháng và Gia Lai: 2,314 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả khảo sát cũng thể hiện, thu nhập bình quân của cả nước hiện đạt 4,230 triệu đồng/người/tháng, giảm 2% so với năm 2019.

Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng/người/tháng.

                       

 PTD NEWS