Cử tri huyện Đắk R'lấp đi bầu cử
 

Trong đó có 15 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% gồm: các xã Đắk Plao, Đắk Som, Quảng Hòa (Đắk Gong); các xã Hưng Bình, Nhân Đạo, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp); xã Trúc Sơn (Cư Jut); xã Long Sơn (Đắk Mil); các xã Đức Xuyên, Nam Đà, Đắk Sôr, Nam Xuân, thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô); xã Đắk Mol (Đắk Song).

Có 21/21 khu vực bỏ phiếu riêng trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu trước 13h, tỷ lệ đi bầu cử tại 21 khu vực này đạt 100%. 

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, trên toàn tỉnh, các tầng lớp nhân dân, cử tri hân hoan, phấn khởi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tạo nên khí thế thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc.

Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, công tác thông tin liên lạc được kịp thời. Trong suốt quá trình bầu cử, tình hình chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại các khu vực bỏ phiếu cố định, các điểm bỏ phiếu lưu động việc bỏ phiếu đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh./.

T/h: Bảo Ngọc