Ảnh minh họa
 

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong quá trình quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà, một số địa phương vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, giám sát. Một số trường hợp thuộc diện cách ly y tế tại nhà nhưng không thực hiện đúng các quy định trong công tác cách ly, tự ý rời khỏi nhà trong thời gian cách ly như trường hợp ở xã Đắk Buk So (Tuy Đức), một số trường hợp đơn vị y tế địa phương không tham mưu biện pháp cách ly y tế phù hợp đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về như trường hợp tại xã Đắk N’Drung (Đắk Song). Có trường hợp đang cách ly y tế tại nhà tự ý bỏ trốn khỏi nơi cách ly như trường hợp tại phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa).

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định cách ly y tế tại nhà trong phòng chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương trong việc để xảy ra tình trạng buông lỏng cách ly.

Các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà trên địa bàn quản lý; phối hợp với các đơn vị liên quan có các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm hình sự, chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định. 

Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế các huyện, thành phố nắm chắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn đôn đốc, nhắc nhở, giám sát các bộ phận liên quan và các trạm y tế xã/phường/thị trấn trên địa bàn trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương quyết định hình thức cách ly y tế trong phòng chống dịch Covid-19 cho phù hợp. 

Ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành liên quan và người dân tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp đang cách ly tại nhà ở địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền cho người dân nêu cao ý thức trong việc thực hiện cách ly tại nhà theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

PTD NEWS